تعداد بازدید : 1288 - تاریخ خبر : چهارشنبه 7 آبان 1399 - 12:55  
اسامی منتخبین چندبرابرظرفیت مدرسه‌ی کارگاهی فیلم‌نامه اعلام شد

منتخبین نهایی بعد از مصاحبه (حضوری یا مجازی) برگزیده خواهند شد.

امتیاز شما