منتخبین نهایی بعد از مصاحبه (حضوری یا مجازی) برگزیده خواهند شد.

فراخوان ‌ثبت‌نام در نخستین دوره‌ی مدرسه‌ی کارگاهی فیلم‌نامه‌ منتشر شد

پیمان جبلی به مناسبت روز دانشجو با حضور در دانشگاه صداوسیما با نمایندگان تشکل های دانشجویی دیدار و گفتگو کرد. رئیس رسانه ملی در این جلسه بر مداومت نظرخواهی از د...

جلسه معارفه اعضای شورای سیاست گذاری پژوهشکده سیاست گذاری و تنظیم گری رسانه سه شنبه 25 آبان ماه در دانشگاه صدا و سیما با حضور دکتر شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صد...

بعد از گذشت یک سال و اندی از تعطیلات کلاس های حضوری دانشگاه صداوسیما بر اثر کرونا، اردوی دانشجویی برای تازه واردهای این دانشگاه برگزار شد.

ویژه دانشجویان دوره روزانه تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه صداوسیما-تهران

قابل توجه تمامی دانشجویان ورودی سال 1400 دانشگاه صداوسیما-تهران

دانشگاه صدا و سیما از خدمات علمی وپژوهش های ارزشمند دکتر احمد ضابطی جهرمی، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما تقدیر کرد.

کارگاه توجیهی شهید عزیز ما توسط کارگروه عکاسی هیئت هنر

دانشگاه صداوسیما و مرکز تحقیقات سلامت دفاعی با هدف و ثبت و روایت خدمات و ایثار جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس تفاهم نامه امضا کردند.

هجدهمین جشنواره هنرستان صدا و سیما

هجدهمین جشنواره هنرستان صدا و سیما

کارگاه توجیهی شهید عزیز ما توسط کارگروه عکاسی هیئت هنر

دانشگاه صداوسیما و مرکز تحقیقات سلامت دفاعی با هدف و ثبت و روایت خدمات و ایثار جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس تفاهم نامه امضا کردند.

هجدهمین جشنواره هنرستان صدا و سیما

هجدهمین جشنواره هنرستان صدا و سیما

کارگاه توجیهی شهید عزیز ما توسط کارگروه عکاسی هیئت هنر

دانشگاه صداوسیما و مرکز تحقیقات سلامت دفاعی با هدف و ثبت و روایت خدمات و ایثار جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس تفاهم نامه امضا کردند.

هجدهمین جشنواره هنرستان صدا و سیما

هجدهمین جشنواره هنرستان صدا و سیما

پیمان جبلی به مناسبت روز دانشجو با حضور در دانشگاه صداوسیما با نمایندگان تشکل های دانشجویی دیدار و گفتگو کرد. رئیس رسانه ملی در این جلسه بر مداومت نظرخواهی از د...

جلسه معارفه اعضای شورای سیاست گذاری پژوهشکده سیاست گذاری و تنظیم گری رسانه سه شنبه 25 آبان ماه در دانشگاه صدا و سیما با حضور دکتر شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صد...

بعد از گذشت یک سال و اندی از تعطیلات کلاس های حضوری دانشگاه صداوسیما بر اثر کرونا، اردوی دانشجویی برای تازه واردهای این دانشگاه برگزار شد.

ویژه دانشجویان دوره روزانه تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه صداوسیما-تهران

قابل توجه تمامی دانشجویان ورودی سال 1400 دانشگاه صداوسیما-تهران

دانشگاه صدا و سیما از خدمات علمی وپژوهش های ارزشمند دکتر احمد ضابطی جهرمی، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما تقدیر کرد.